Skočit na obsah

Yuhůů kritizuje Fahrner Image Replacement

Do kritiky známé metody nahrazování textu obrázkem přes CSS (tzv. Fahrner Image Replacement) se na svém weblogu pustil Yuhůů. Tuto metodu, byť pozměněnou, používám i já. Je skutečně tak nepřístupná, jak tvrdí Yuhůů?

Yuhůů dnes na svém weblogu publikoval příspěvek s názvem Nejmodernější chyba přístupnosti, ve kterém kritizuje metodu nahrazování nadpisů obrázkem díky CSS stylům. Tato metoda je známá jako Fahrner Image Replacement (FIR). Tuto metodu považuje za nepřístupnou a kritizuje fakt, že jí používá (byť mírně pozměněnou) i tento web.

Yuhůůova slova mají vždy velkou váhu, takže je teď na mně, abych se jeho filipice postavil čelem. Rozhodně nehodlám obhajovat neobhajitelné, ale přecijenom se o něco pokusím.

V čem tkví problém metody FIR

Podstata FIR je jednoduchá. Pomocí CSS se nahradí text nadpisu obrázkem a původní text se nechá zmizet. Prohlížeče podporující CSS pak zobrazí obrázek, prohlížeče bez CSS zobrazí původní text. V kódu to pak vypadá zjednodušeně asi takto:

<h1><span>Text nadpisu</span></h1>
...
h1 {background:url("img.gif");}
span {display:none;}

Na první pohled tato metoda vypadá geniálně. Kdo ale ví, jak fungují hlasové čtečky, ihned odhalí zásadní chybu v přístupnosti. Tuto chybu výstižně popsal Joe Clark (autor známé knihy Building Accessible Websites) ve svém článku Facts and Opinion About Fahrner Image Replacement. Zmiňuje zde známou chybu většiny hlasových čteček, které nesprávně interpretují vlastnosti display:none a visibility:hidden. Ona nesprávnost spočívá právě v tom, že tyto vlastnosti skutečně interpretují. V těchto čtečkách se proto uživatel nedozví ani původní text nadpisu.

Tento problém s přístupností se však dá pohodlně vyřešit tím, že nepoužiji zmiňované vlastnosti display:none nebo visility:hidden, ale zvolím jinou metodu pro zneviditelnění textu. Například negativní margin (jak je použito na tomto webu) nebo absolutní pozicování mimo obrazovku. Takto pojmutou FIR budu nadále v textu označovat jako upravenou FIR.

Yuhůů však i tuto upravenou FIR považuje za nepřístupnou, a sice kvůli tomu, že uživatel s vypnutými obrázky ale s funkční podporou CSS nedostává informaci ani v grafické ani v textové podobě. Je to ale skutečně důvod, proč zavrhnout takto upravenou metodu Fahner Image Replacement?

Problém upravené FIR?

Odpověď na otázku, zda-li je upravená FIR přístupná, či nikoliv, je IMHO třeba hledat v samotné definici přístupnosti. Záleží totiž, jak moc úzce či široce přístupnost pojmeme. Někdo má spíše tendenci pojem přístupnosti více zužovat. Velmi často jsou to lidé z okruhu zrakově postižených. Občas od nich slýchám, že přístupný web je takový web, který mohou používat zrakově postižení. Na druhé straně tu však působí i mocná klika druhého extrému. Jsou to lidé, kteří přístupnost rozšiřují dále a dále do pole použitelnosti.

A v tom právě IMHO tkví jádro pudla. Pakliže pojmu přístupnost spíš úžeji, tedy obecně tak, že se jedná o stav, kde nefigurují nepřekročitelné překážky (tedy takové, které nejdou obejít jiným způsobem), FIR nemá žádný problém. Je přístupná pro všechny. Pakliže ale posunu pojem přístupnosti mnohem dále, a sice do spíše do pole použitelnosti, FIR určitě problém má, protože určitou překážku lidem se zapnutými CSS ale vypnutými obrázky klade. Překážka je sice celkem snadno překročitelná, ale překážka to stejně je.

Proč je tedy upravená FIR na tomto webu

Ačkoliv definic přístupnosti existuje celá řada, její přesnou podobu si stejně musí každý zvolit sám. Já osobně jsem spíše zastánce užší přístupnosti a snažím se odlišovat mezi přístupností a použitelností. Proto jsem se rozhodl takto udělanou FIR aplikovat na tomto webu, protože ji za skutečně nepřístupnou nepovažuji. Má své nedostatky, vím, ale nepřístupná je pouze ve své klasické neupravené podobě.

Resumé

Díky Yuhůůovi za podnětný příspěvek, který mě donutil znovu si přečíst vynikající Clarkův článek. Samozřejmě s Yuhůůem souhlasím, že z určitého pohledu má FIR skutečně problém. Dokonce s ním souhlasím i v tom, že Pixyho řešení je zřejmě ještě lepším řešením než FIR a až budu mít čas, aplikuji ho i na tento web. Jediné, s čím s ním nesouhlasím, je příkré odmítnutí upravené FIR, jako nepřístupného řešení.

Přidejte svůj komentář

David Špinar | 4. března 2004 | 8 komentářů | Trvalý odkaz

Hledání


Nové komentáře

Tip pro vás

Kurz přístupného webu

Chcete-li ušetřit za drahé konzultace a audity přístupnosti, doporučuji navštívit jednodenní Kurz tvorby přístupného webu.

Doporučuji

H1.cz: Odborné poradenství pro podnikání na Internetu

H1.cz: Odborné poradenství pro podnikání na Internetu

Kniha Tvoříme přístupné webové stránky

Více informací o mé knize

Reklama

Kvalitní hosting

Jednotná cena, individuální přístup. 500 MB, PHP, MySQL, antispam.

www.Cesky-Hosting.cz

 

Přístupnost - web a weblog věnovaný přístupnosti webových stránek, který píše David Špinar

Prohlášení o přístupnosti | RSS weblogu | RSS komentářů weblogu | Vypnout CSS | Hostováno u Český hosting | Doména u IInfo