Skočit na obsah

Výzkumný projekt ministerstva informatiky o přístupnosti webů státní správy

Naše společnost H1.cz spolu s Masarykovou univerzitou a TyfloCentrem Brno vyhrála veřejnou zakázku ve výzkumu a vývoji týkající se přístupnosti webů státní správy. Přečtěte si, co je jádrem projektu a proč se mýlí kritika, která občas zaznívá.

O tom, že Ministerstvo informatiky vyhlásilo veřejnou zákazku ve výzkumu a vývoji, která se týká přístupnosti webů státní správy, jsem zde již krátce psal v červnu. Nebylo to příliš obsažné čtení, protože v tu dobu ještě nebylo jasné, kdo danou zakázku získá a protože jsme se tendru také účastnili, chtěl jsem být spíše stručný.

V komentářích mého článku se objevila řada kritiky na ministerstvo ("utrácí zbytečně naše daně") tak na potenciální výherce tendru ("prožírá zbytečně naše daně a z přístupnosti si udělali zlatý důl"). Dříve než jsem se dostal k obšírnějšímu vysvětlení této kauzy, předběhl mě Filip Rožánek svým článkem O přístupnosti státních miliónů, ze kterého kromě popisu celého projektu vyčnívá jeho kritický postoj (jak k MIČR, tak H1.cz).

S vědomím, že je celá záležitost velmi citlivá a že na mnohé čtenáře působí jako červený hadr, bych se rád pokusil vysvětlit svůj pohled na celou věc.

Co to vlastně ministerstvo vyhlásilo?

Mnozí lidé žijí v domění, že se pár lobbyistů z H1.cz domluvilo s MIČR a nabídlo jim předražené přehodnocení pravidel přístupnosti. Tak tomu ale pochopitelně není. MIČR vyhlásilo v červnu veřejnou zákazku ve výzkumu a vývoji, u které stanovilo finanční limit (1,9 miliónu Kč) a stanovilo přesně, co chce od výherce získat (viz dále). Každý pak mohl podat na MIČR svoji nabídku. Udělala to naše společnost H1.cz (společně s Masarykovou universitou a TyfloCentrem Brno), Internet Info (Dobrý web), Symbio Digital a Společnost pro výzkum a podporu OpenSource. Naše nabídka nakonec zvítězila.

Proč vlatně MIČR celou akci spustilo?

Pokud zapátráte v paměti a pokusíte si vzpomenout na nejčastější kritiky českých pravidel přístupnosti, pravděpodobně se vám vybaví následující body:

 1. Pravidla byla vytvořena bez skutečného výzkumu potřeb handicapovaných občanů v ČR. Tj. neprobíhalo žádné šetření, zda-li jsou jednotlivá pravidla skutečně tím nejdůležitějším, co handicapovaní potřebují. Zda-li tam náhodou něco nepřebývá, nebo nechybí.
 2. Pravidla byla vytvořena bez znalosti počtu handicapovaných občanů v ČR. Tj. nevíme přesně, kolik lidí vlastně pravidla teoreticky potřebuje a jak jsou tito lidé rozděleni do jednotlivých skupin.
 3. Pravidla byla vytvořena bez znalosti vůle handicapovaných očanů v ČR pracovat s Internetem. Tj. nevíme, jak velká skupina handicapovaných vlastně s Internetem pracuje a pravidla jsou pro ně prakticky nutná.
 4. Pravidla byla vytvořena bez znalosti finančního dopadu zavedení pravidel na weby státní správy. Tj. nevíme, kolik přesně finančních prostředků ze státní kasy bude muset být utraceno, aby veřejné weby pravidlům odpovídaly.
 5. Vznik pravidel nereflektoval postupující vznik celosvětových pravidel WCAG2.0. Tento bod je důležitý zvlášť v situaci, kdy se Evropa k WCAG2.0 hlásí jako ke svému budoucímu cíli.

Ministerstvo informatiky tak čelilo velké kritice, proč vlastně zavádí konkrétní pravidla přístupnosti, když si není jistá výše zmíněnými body. A protože je to zřejmě kritika oprávněná, rozhodlo se s tím něco udělat. Vyhlásilo výzkumný projekt, který má za cíl objasnit právě tyto klíčové otázky.

Jsou ty náklady oprávněné?

Ministerstvo stanovilo horní limit pro podání nabídek ve výši 1,9 miliónu a čas zpracování do podzimu roku 2007. Dle mého názoru je to opodstatněná výše, pokud uvážíte, co všechno je potřeba udělat k tomu, abychom si na ty základní otázky dokázali skutečně věrohodně odpovědět. Uvažte následující:

 • Odpovědět na otázky 1 až 3 znamená uspořádat obrovský věrohodný výzkum jednotlivých skupin handicapovaných, jejich skutečných potřeb v souvislosti s jednotlivými body a jejich chuť pracovat s Internetem. Znamená to rovněž uspořádat obrovské testování mnoha prototypů webů, abychom skutečně odhadli jejich reálné potřeby na Internetu v souvislosti s konkrétními pravidly přístupnosti.
 • Odpovědět na otázku 4 znamená ohodnotit celkový stav přístupnosti všech webů veřejné správy, predikovat náklady na jejich rekonstrukci třetími subjekty (webdevelopery), zohlednit životní cykly těchto webů atd.

Abych byl upřímný, pokud bychom měli odvést tuto práci sami (tj. pouze H1.cz), rozhodně bych si na to netroufal, a to jak z hlediska kapacitního, tak odborného. Proto jsem vděčný kolegům z Masarykovy univerzity a TyfloCentra Brno (ve kterém působí mmj. Radek Pavlíček, autor metodiky BlindFriendly), že s námi do projektu šli a že jsme mohli připravit takovou nabídku, která ministerstvo přesvědčila. Cena, kterou jsme za tuto práci odhadli, vyšla na 1,77 miliónu Kč a rozdělili jsme si ji přibližně na třetiny, protože to odpovídá i rozložení práce a zodpovědnosti.

Pokud jste někdo opravdu přesvědčeni, že byste tyto úkoly zvládli udělat lépe a za mnohem levnější peníze, ozvěte se mi, můžu vás zaměstnat a na projektu spolupracovat.

Co by mělo být hmatatelným výsledkem projektu?

Výsledkem projektu by měly být následující klíčové body:

 1. Budeme vědět, jaké jsou rozdíly mezi českými pravidly, WCAG1.0 a WCAG2.0.
 2. Budeme vědět, jaké skupiny handicapovaných občanů používají v ČR Internet, kolik jich je a jak vůči jejich potřebám prakticky obstojí jednotlivá pravidla přístupnosti.
 3. Na základě výsledků z bodu 1 a 2 sestavíme aktualizovaná česká pravidla přístupnosti, která budeme schopni obhájit.
 4. Na základě bodu 3 sestavíme jednotlivé varianty implementace pravidel na weby státní správy.
 5. Na základě bodu 3 a 4 odhadneme finanční dopady implementace pravidel na veřejné rozpočty.
Chápu Ministerstvo informatiky, že tyto výsledky potřebuje před tím, než pravidla oficiálně vyjdou v platnost, protože zkrátka stojí přiliš na tenkém ledě. A jsem pochopitelně rád (nejen jako ředitel H1.cz, ale i jako člověk, který přístupnosti zasvětil posledních pár let), že MIČR bere tématiku přístupnosti vážně a že jí v tom může být H1.cz spolu se svými partnery v projektu prospěšná.

 

Přidejte svůj komentář

David Špinar | 24. srpna 2006 | 23 komentářů | Trvalý odkaz

Hledání


Nové komentáře

Tip pro vás

Kurz přístupného webu

Chcete-li ušetřit za drahé konzultace a audity přístupnosti, doporučuji navštívit jednodenní Kurz tvorby přístupného webu.

Doporučuji

H1.cz: Odborné poradenství pro podnikání na Internetu

H1.cz: Odborné poradenství pro podnikání na Internetu

Kniha Tvoříme přístupné webové stránky

Více informací o mé knize

Reklama

Kvalitní hosting

Jednotná cena, individuální přístup. 500 MB, PHP, MySQL, antispam.

www.Cesky-Hosting.cz

 

Přístupnost - web a weblog věnovaný přístupnosti webových stránek, který píše David Špinar

Prohlášení o přístupnosti | RSS weblogu | RSS komentářů weblogu | Vypnout CSS | Hostováno u Český hosting | Doména u IInfo